LET’S REPLAY, ANCESTORS LEGACY, ODC. 01

Uczyńmy naszych przodków dumnymi paląc i grabiąc obce ziemie, czyli strategiczne planowanie w Ancestors Legacy!

Najbliższe emisje:

Zobacz także w GameToon